A legjobb globális zöld márkák

Kategória: Aktuális és Zöld.

A fenntarthatóság általánosságban egy folyamatos törekvés az emberi életminőség javítására, mialatt a támogató ökoszisztéma határai között élünk.

Specifikusan a fenntarthatóság megköveteli a környezeti, társadalmi méltányosság és gazdasági követelmények összeegyeztetését, mint a fenntarthatóság három pillérét.

Ez a hármas alapként szolgál a különböző fenntarthatósági sztenderdek, tanúsítvány rendszerek és számos szervezet útmutatójaként egy „zöldebb”, felelősebb az üzleti tevékenységhez.

A Best Global Green Brands riport megközelítése alapján a fenntarthatóság fogalma a hosszútávú értékteremtés, mint maga az üzleti megközelítési mód  – tehát lehetőségek megragadása, kockázatok kezelése gazdasági, környezeti és társadalmi hatások szempontjából.
A fenntarthatóság kereskedelmi értelemben magában foglalja az olyan termékek és szolgáltatások, vagy bármilyen üzleti „identitások” létrehozását és támogatását, amiknek bármilyen környezeti, társadalmi hozadéka van.

A fenntarthatóság stratégiai és nyereségközpontú elemnek bizonyult az üzlet és márkaépítésben, ahol a vállalatok mérhető lépéseket tesznek a közösségi és környezeti szempontok integrálására és arra, hogy releváns benefit-eket adjanak a fogyasztóknak.

Az Interbrand hiszi, hogy a Best Global Green Brand összehozza a “performance“-t , tehát a vállalat valós tevékenységét, és a “perception“-t (tehát a külvilág által észlelt zöld aktivitást): tehát a módszerében értékeli a piaci benyomást és a valós vállalati oldali környezeti szempontú megvalósulást.

zold-markakJelöltek

Az Interbrand éves Best Global Brand riportjából – ami a világ 100 legértékesebb márkáját rangsorolja – lettek kivéve a jelöltek.
Tehát a globális jelenlét, és egy valós, kimutatott eredmény, hogy a márka az érintettek számára értéket hordoz, mind fontos szempont.

Az Interbrand kiveszi azokat a márkákat, amit külön márkának tartanak az anyamárkától, hisz a fogyasztók a piac felé kommunikált márkát észlelik, a környezeti aktivitást pedig  az anyamárka jelenti.

Performance:

A Deloitte 83 változóval értékeli a márkákat, amik 6 pillérre támaszkodnak — vezetés, érintettek, tevékenységek, értéklánc, transzport és logisztika, termékek és szolgáltatások szempontok mentén..

Az adatok nyilvánosan elérhető forrásokból jönnek, éves jelentésekből, fenntarthatósági jelentésekből, CDP/WDP (-nek adott) válaszokból, , Thomson Reuters ASSET4 adatbázisból..
„Performance” elemek – amit a cég tesz

– Vezetés
Céges irányvonalak és mechanizmusok a környezeti hatások kezelésére, és környezeti programok kivitelezésére.

– Tevékenység
Vállalati törekvés, tevékenység energia takarékosság, green house gas kibocsátás, „vízügy”, károsanyag kibocsátás terén.

– Szállítmányozás, logisztika
Cég tevékenysége, mérés, riportolás a következő területeken: a környezeti hatás csökkentése a szállítmányozás, logisztika, ingázás, business travel területeken

– Érintettek
Annak a szintje, amilyen módon a cégek az érintetti csoportokat elismerik, kezelik

– Termékek, szolgáltatások
A cég termék-portfolioja, és az egyes termékek „zöld” attributumai, a termék hatékonysága, felelős termelés, életciklus szempontból

– Értéklánc
Mérés, riportolás módja az értékláncban a környezeti hatások csökkentése terén

Perception:

A GDP alapján mért 10 legnagyobb gazdaságban, az Interbrand által több mint 10 ezer fogyasztó megkérdezése . Márkánként 1250 fogyasztó értékeli a márkák környezettel kapcsolatos állításait:

– hitelesség, relevancia, megkülönböztető jelleg, következetesség, jelenlét, érthetőség

Ezek az észlelés oldali „pillérek”megfelelnek a 6 külső márkaelemnek, amiket az Interbrand márkaértékelő modellben használnak.
Az Interbrand súlyozza az egyes országokban a márkák pontszámát a GDP alapján és összeadja őket országonként, hogy egy globális zöld pontszám szülessen a fogyasztói benyomások nyomán.

Percepciós elemek – fogyasztói észlelés

– Hitelesség
A márka környezettel kapcsolatos állításának, tevékenységének hitelessége

– Megkülönböztethetőség
Mennyire észlelik különbözőnek más versenytárs márka zöld törekvésétől

– Relevancia
A vállalat környezettel kapcsolatos állításának, mondandójának értékelése relevancia szempontból.

– Következetesség
A zöld kommunikáció következetessége a márka touchpointok mentén

– Érthetőség
A zöld aktivitás egészének érthetősége

– Jelenlét
Fogyasztói ismertség, és piaci reputáció a zöld aktivitások tekintetében

Összesített helyezés

A Best Global Green Brand riport végső pontszámát az észlelt és mért kategória pontszámainak összesítése adja. A diszkontáló faktort akkor használják, tehát akkor vonnak le, amikor a „zöld”-ségről való külső benyomás meghaladja a valós vállalati megvalósítás pontszámát. Ez arra szolgál, hogy ki legyen szűrve az a kockázat, miszerint a saját valódi aktivitás egy márkánál nem ér fel a kifelé megjelenő képpel.

A végső helyezés a más vállalathoz és az előző évi eredményhez képest viszonyított összpontszám adja, ez mutatja a fejlődést is.

Az Interbrand szintén listázza a különbséget a teljes „performance”, tehát vállalati tevékenység és az „percepciós” , tehát észlelt tevékenység pontszámai között. Pozitív érték esetén a vállalat többet tett, mint amennyi kifelé megjelent, negatív érték esetén több hangsúlyt fektetett a külső hitelességre, mint magára a tevékenységre.
(Interbrand, BrandTrend)