Az agrárium és a magyar termékek népszerűsítése

Kategória: SocialBranding.

Az agrárium a nemzetgazdaság stratégiai jelentõségû ágazata, amelyben a hazai földrajzi adottságoknak köszönhetõen jelentõs potenciál rejlik. Ezt jelzik a 2012. harmadik negyedéves statisztikai adatok is, amelyek szerint míg a magyar gazdaság egésze 1,4 százalékkal nõtt, addig az agrárium 5,9 százalékos erõsödést mutatott. Mindez azonban önmagában – a globális feltételek, illetve a hazai és uniós agrárfinanszírozási helyzet változásai mellett – nem garantálhat hosszú távon biztonságot. A versenyképesség megõrzéséhez és erõsítéséhez a gazdálkodóknak fejlesztésekre, beruházásokra van szükségük, a mezõgazdasági termelés fenntartásához pedig az új generációk bevonására. E feltételek megteremtése az agrárium minden szereplõjének feladata, és célja kell, hogy legyen. Ezt tartotta szem elõtt az OTP Bank is, amikor a fiatal gazdák életpályáját segítõ AGRYA-val támogatási szerzõdést kötött.

A két szervezet a mezõgazdaság szerepét és fontosságát középpontba helyezõ, több generációt megszólító szemléletformáló programokat kíván megvalósítani. Az együttmûködés három programot ölel fel, amelyek kiemelt célterületei a mezõgazdasági termelõk új generációjának integrálása az agrártermelésbe, a magyar termékek fogyasztásának és a mezõgazdasági tevékenység népszerûsítése. A programok segítségével 2011-ben mintegy 20 ezer kisiskolást és több ezer fiatal gazdát értek el.

Az együttmûködés elsõ állomása a február 24-én megrendezésre kerülõ Fiatal Gazda Konferencia, amelyre mintegy 200, 40 éven aluli agrárvállalkozót várnak a szervezõk.  Az OTP Bank a konferencia megvalósításához szükséges pénzügyi támogatáson túl saját elõadásával is hozzá kíván járulni a fiatal gazdák pénzügyi tudatosságának növeléséhez. Megfelelõ pénzügyi ismeretek és háttér hiányában ugyanis a fiatal gazdáknak sokszor nehézséget jelent vállalkozásuk elindítása vagy fenntartása, fejlesztése. Megismerni tehát a forráshoz jutás feltételeit, módját, a széles körû pénzügyi lehetõségeket valamennyi szereplõ közös érdeke.

A Vesd bele magad!  program  keretében több ezer óvodás és kisiskolás jut vetõmaghoz, 5700-an az OTP Bank jóvoltából. A vetõmagot a gyerekek az iskolákban, vagy otthonaikban elültetve friss zöldségeket termeszthetnek. A program célja, hogy felhívja a fiatal generációk figyelmét a magyar termékek fogyasztásának és termelésének fontosságára, illetve hogy hozzájáruljon a gyerekek mezõgazdasággal kapcsolatos szemléletének formálásához. A magyar termékek keresletének nem csak az agrárium, hanem a nemzetgazdaság szempontjából is kiemelt jelentõsége van, sõt a magyar termelõk versenyképességét és így a vállalkozói szektor általános erõsödését is támogatja.

Az együttmûködés harmadik eleme a Vidék Kaland! program, amely során szakmai utakat szerveznek városi fiataloknak, hogy fiatal gazdák által vezetett gazdaságokat látogassanak meg. A program célja, hogy a sikeres agrárvállalkozók példájának bemutatásával a fiatalokat a mezõgazdasági pálya felé orientálják, megelõzve ezzel a szakma elöregedését, továbbá hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy a szemléletformáláson túl a résztvevõk gyakorlati ismereteket és szakmai tapasztalatokat is szerezzenek.
(BrandTrend)